การฝึกอบรม Topsolid

เมื่อวันที่ 02/02/23 ทีมไทย Rokuha รวมถึงหัวหน้าฝ่ายผลิตระบบอัตโนมัติ และควบคุมคุณภาพ ได้เข้ารับการฝึกอบรม CAD / CAM / CAE ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของซอฟต์แวร์ TOP SOLID ที่จะมุ่งเน้นไปที่การผลิตที่เป็นนวัตกรรมใหม่มีประสิทธิผล...

การฝึกอบรม ABB

เมื่อวันที่ 25-27 / 01/23 THAI ROKUHA เข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ ABB AUTOMATION ( THAILAND ) CO., LTD ( Bangpoo Branch ). ทีมไทย Rokuha ฝึกฝนทักษะหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และการใช้ Robot Studio....