Career

ช่างซ่อมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์

Location

Bang Phli, Samut Prakan

Salary

20,000 บาทขึ้นไป หรือตามตกลง

Vacancies

2 อัตรา

Job Descriptions

 1. ซ่อมบอร์ดเครื่องจักร และ Controller เครื่องจักร
 2. ตรวจสอบการ Alarm เครื่องจักร
 3. ซ่อมแซม, แก้ไขและทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 4. จัดทำรายงานการซ่อมแซมและควบคุมค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่วางไว้
 5. บำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

Qualifications

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. จบการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 4. สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่และขับรถยนต์ได้

Benefits

 • ค่าข้าว 30 บาท/วัน
 • ค่ากะดึก 100 บาท/วัน (สำหรับพนักงานที่ต้องเข้ากะ)
 • เบี้ยขยัน 700-900 บาท/เดือน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2-15%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 10,000 บาท/ครั้ง
 • ประกันชีวิตวงเงิน 100,000 บาท
 • เงินช่วยเหลือ เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ ค่าเยี่ยมไข้
 • ชุดยูนิฟอร์มและอุปกรณ์เซฟตี้
 • รถรับ-ส่งพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • รางวัลพนักงานดีเด่น
 • โบนัสประจำปี
  **ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์ตามปฏิทินบริษัท)**

Automation Engineer

Location

Bang Phli, Samut Prakan

Salary

ตามประสบการณ์

Vacancies

2 อัตรา

Job Descriptions

 1. มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนา การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า / เครื่องจักร / ระบบโปรแกรม PLC
  2. มีความรู้ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรเกี่ยวกับระบบ Automation และ Electronics
  3. คิดวิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุงระบบโปรแกรม PLC ให้ทันเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมใหม่ ๆ
  4. ติดตาม วิเคราะห์ งานภายในแผนก เกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนาเครื่องจักร และการซ่อมบำรุง การปฏิบัติงาน ให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ
  5. แก้ไขปัญหาการออกแบบ การสร้างเครื่องจักรด้านระบบควบคุม / PLC ของลูกค้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  6. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ประวัติการออกแบบเครื่องจักร การซ่อมบำรุง และแผนงานต่าง ๆ ภายในแผนกที่รับผิดชอบ
  7. ควบคุมดูแลงบประมาณภายในแผนก และจัดทำแผนงาน โครงการต่าง ๆ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร
  8. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
  9. สามารถทำ SIMULATION ได้
  10. ประสานงานกับคนญี่ปุ่นและผู้จัดการโรงงานต่างชาติ (ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้)

Qualifications

 1.  เพศชาย-หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาแมคคาทรอนิคส์,วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล หรือ วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติ หรือ Electronics
 4. สื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีประสบการณ์ทางด้านการเขียน PLC และเขียนแบบได้
 6. มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า การเขียนโปรแกรมทางด้านระบบ PLC เครื่องจักรโรงงาน
 7. มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องจักรอัตโนมัติ
 8. มีใบอนุญาต/Cert.ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. สามารถเขียนแบบ และปรับปรุง พัฒนาระบบงานได้
 10. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่งานเป็นอย่างดี
 11. สามารถติดต่อประสานงานต่าง ๆ และรายงานวิเคราะห์งานให้ผู้บริหารได้
 12. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

Benefits

 • ค่าข้าว 30 บาท/วัน
 • ค่ากะดึก 100 บาท/วัน (สำหรับพนักงานที่ต้องเข้ากะ)
 • เบี้ยขยัน 700-900 บาท/เดือน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2-15%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 10,000 บาท/ครั้ง
 • ประกันชีวิตวงเงิน 100,000 บาท
 • เงินช่วยเหลือ เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ ค่าเยี่ยมไข้
 • ชุดยูนิฟอร์มและอุปกรณ์เซฟตี้
 • รถรับ-ส่งพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • รางวัลพนักงานดีเด่น
 • โบนัสประจำปี
  **ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์ตามปฏิทินบริษัท)**