ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท THAI ROKUHA CO., LTD.
ที่อยู่ 68/8 ม.19, ซ.ยิ่งเจริญ,บางพลี-ตำหรุ,บางพลีใหญ่,บางพลี,สมุทรปราการ 10540
อีเมล [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ (66-2)3825391-2
Fax (66-2)3825397
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10 เมษายน พ.ศ. 2544
เงินทุน 24,000,000 บาท
พื้นที่ 5,200 ตร.ม.
กรรมการผู้จัดการ คุณวรากร กติกาวงศ์
ประธานบริษัท Mr. Keisuke Takagi

สำนักงานใหญ่

JAPAN

ROKUHA SEIKO CO., LTD.

NO.9828-10, IMAIZUMI, KATAOKA, SHIOJIRI-CITY, NAGANO, Pref.399-0711, JAPAN

Tel.(+81) 263 – 522236

ประเภทของธุรกิจ :

โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, อากาศยาน, Electronic และเครื่องมือแพทย์

ผลิต และออกแบบเครื่องจักรโดยใช้ระบบอัติโนมัติ ในโรงงานอุตสาหกรรม

Overhaul เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ทุกประเภท

ตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือ/เครื่องใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท