การฝึกอบรม ABB

ม.ค.. 25 2023

เมื่อวันที่ 25-27 / 01/23 THAI ROKUHA เข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ ABB AUTOMATION ( THAILAND ) CO., LTD ( Bangpoo Branch ). ทีมไทย Rokuha ฝึกฝนทักษะหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และการใช้ Robot Studio. ผู้จัดการโรงงานหัวหน้าฝ่ายผลิตหัวหน้าฝ่ายซ่อมบํารุงและทีมอัตโนมัติเป็นผู้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมนี้.

Other News

การฝึกอบรม Topsolid

เมื่อวันที่ 02/02/23 ทีมไทย Rokuha รวมถึงหัวหน้าฝ่ายผลิตระบบอัตโนมัติ และควบคุมคุณภาพ ได้เข้ารับการฝึกอบรม CAD / CAM / CAE ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของซอฟต์แวร์ TOP SOLID ที่จะมุ่งเน้นไปที่การผลิตที่เป็นนวัตกรรมใหม่มีประสิทธิผล...

บริษัท เอ็นอาร์บี แบริ่งส์ (ประเทศไทย) เข้ามาเยี่ยมชมเครื่องอัตโนมัติ และการผลิตที่ Thai Rokuha

เมื่อวันที่ 07/12/23 ผู้อํานวยการ และรองประธานของ NRB Bearing ( ประเทศไทย ) LTD เยี่ยมชม Thai Rokuha เพื่อสํารวจเครื่องจักรที่ซ่อมแซม และหารือเกี่ยวกับแผนการในอนาคตสําหรับการ OVERHAUL VMC,...

การฝึกอบรมความปลอดภัยจากอัคคีภัย

ในวันที่ 16/12/23 องค์การบริหารส่วนตําบลบางพลีได้เข้ามาอบรมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันสาเหตุของไฟไหม้ หรืออันตรายจากไฟไหม้ในโรงงาน ผู้ฝึกสอนดําเนินการฝึกซ้อมการอพยพ...

DENSO AUDIT

ในวันที่ 23/11/22 DENSO INNOVATIVE MANUFACTURING SOLUTION ASIA. CO., LTD. ได้ตรวจสอบ TR เพื่อสำรวจความพร้อมในการร่วมงานในอนาคต