ข่าวสาร

2023

การฝึกอบรม Topsolid

เมื่อวันที่ 02/02/23 ทีมไทย Rokuha รวมถึงหัวหน้าฝ่ายผลิตระบบอัตโนมัติ และควบคุมคุณภาพ ได้เข้ารับการฝึกอบรม CAD / CAM / CAE...

การฝึกอบรม ABB

เมื่อวันที่ 25-27 / 01/23 THAI ROKUHA เข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ ABB AUTOMATION ( THAILAND ) CO., LTD ( Bangpoo Branch...

2022

บริษัท เอ็นอาร์บี แบริ่งส์ (ประเทศไทย) เข้ามาเยี่ยมชมเครื่องอัตโนมัติ และการผลิตที่ Thai Rokuha

เมื่อวันที่ 07/12/23 ผู้อํานวยการ และรองประธานของ NRB Bearing ( ประเทศไทย ) LTD เยี่ยมชม Thai Rokuha เพื่อสํารวจเครื่องจักรที่ซ่อมแซม...

DENSO AUDIT

ในวันที่ 23/11/22 DENSO INNOVATIVE MANUFACTURING SOLUTION ASIA. CO., LTD. ได้ตรวจสอบ TR...